Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Fakuma 2009
You are here: Home Novinky Archív Fakuma 2009

Fakuma 2009

Spoločnosť Branson na veľtrhu Fakuma vo Friedrichshafene, Nemecko

Spoločnosť Branson na veľtrhu Fakuma vo Friedrichshafene, Nemecko

Tohtoročný výročný veľtrh FAKUMA vo Friedrichshafene bol zároveň 20. účasťou spoločnosti BRANSON z Dietzenbachu, Nemecko, na tejto kľúčovej udalosti priemyslu spracujúceho plasty. Ako vystavovateľ a predvádzateľ počas prvej hodiny tento svetový líder v technológii spájania predstavoval stroje, nástroje a riešenia aplikácie v súčasnom rozsahu sériových zváracích metód pre termoplasty.

Vývoj v oblasti ultrazvukovej zváracej technológie sa zameral na návrh systémov pre flexibilnú integráciu do zákazníkom upravených aplikácií,  komunikačné schopnosti týchto zariadení, ako aj na plynulý a transparentný prenos informácií. Tento vývoj stelesňujú vysoko kompaktné a modulárne napájacie zdroje ako Digital Compact (s digitálnym I/O) a Professional Compact (so štandardizovaným rozhraním Fieldbus pre parametrizáciu a prenos procesných údajov).

V súčasnej dobe sa spoločnosť BRANSON zameriava tiež na bezkontaktný ohrev spájaných povrchov s využitím širokopásmových infračervených žiaričov kvôli splneniu narastajúcich nárokov pri aplikáciách automobilových a zdravotníckych technológií s využitím najmodernejších riešení spájania. Tradičné zváracie metódy sú často tlačené až na hranice svojim možností pri trojrozmerných odlievaných súčiastkach, použití funkčných plnív a nízko viskóznych materiálov, ako aj pri narastajúcich nárokoch na čistotu a zvary bez vtrúsených pevných častíc.

Na základe výsledkov priemyselného výskumu spojov bol vyvinutý robustný systém žiaričov so strednou vlnovou dĺžkou prispôsobených obrysom zvaru, ktorý využíva samoabsorbčné spektrum typických plastov. Od roku 2004 sa tento systém osvedčil pri veľkom počte rozličných sériových výrobných aplikácií. Flexibilné kovové fóliové žiariče  zaručujú bezkontaktnú a jednotnú plastizáciu dokonca aj pri zváraných povrchoch s komplexnou geometriou, pre uľahčenie či už samotného zvárania infračerveným žiarením alebo pre ohrev zabezpečujúci čistotu a povrch bez kazov pred následným zváraním vibračným procesom. Túto energeticky vysoko účinnú metódu ohrevu možno tiež kombinovať so servo elektrickým pohonom pre IR jednotky a objímky nástrojov pre poskytnutie presného a dynamického ovládania procesu s ďalším potenciálom úspory energie – táto technológia je v súčasnosti zaužívaná ako najmodernejšia v technológii vstrekovania plastov do foriem.

Aby bolo možné posúdiť a pochopiť aplikáciu špecifického materiálového riešenia v počiatočných fázach vývoja produktu, a pre minimalizáciu rizika, že neskôr bude nutné implementovať  nákladné a časovo náročné korekcie, ponúka spoločnosť BRANSON taktiež súhrnné konzultačné služby pre rôzne sériové zváracie technológie (ultrazvukové, rotačné, vibračné, s ohrievacím telesom, infračervené, laserové) formou Konzultačnej skupiny pre spájanie plastov. Tento prístup je doplnený pre daný sektor špecifickým pestovaním trhu (napr. na poli ultrazvukového krájania, balenia, domácich spotrebičov a OEM zákazníkov) so zameraním na požiadavky typického zákazníka pri vývoji komponentov a zavádzaní nových použití

Files