Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Nová interaktívna mobilná aplikácia
You are here: Home Novinky Novinky Nová interaktívna mobilná aplikácia

Nová interaktívna mobilná aplikácia

Nový all-in-one zdroj obsahuje aplikačný dotazník a aktuálne informácie

Branson predstavuje novú interaktívnu mobilnú aplikáciu

Nový all-in-one zdroj obsahuje aplikačný dotazník a aktuálne informácie 

Nová bezplatná mobilná aplikácia, ktorú dnes  spoločnosť Branson, pomáha dizajnérom, výrobcom zariadení a inžinierom, aby mali pohodlne, pomocou mobilných technológií, jedno-duchý prehľad o najnovšom vývoji v oblasti spájania plastov, zvárania kovov a precízneho čistenia. 

Interaktívna aplikácia je dostupná pre zariadenia Apple iOS a Android a ponúka užívateľom smartfónov, tabletov a iným užívateľom prístup k najnovším technológiám Branson prostred-níctvom produktových prospektov, videí a prípadových štúdií. 

Aplikácia Branson je ponúkaná pre jej globálnu cieľovú skupinu v angličtine, nemčine a čínštine a je zameraná na užívateľov zo všetkých odvetví. Je rozdelená do technologických oblastí, aby zákazníci mali prístup k informáciám, ktoré najlepšie zodpovedajú ich indivi-duálnym obchodným potrebám. 

Aplikácia Branson pomáha užívateľom pomocou jedinečného aplikačného dotazníka pri výbere najlepších technológií spájania materiálov alebo čistiacich technológií pre ich potrebu. Rubrika aplikácia mesiaca poskytuje prehľad unikátnych aplikačných riešení od Branson. 

Aplikácia Branson poskytuje okamžitý prístup k užitočným informáciám cez mobilné zariadenia pre zaneprázdnených užívateľov dneška, hovorí Jeff Frantz, riaditeľ, Business Development Americas. Tento nový all-in-one zdroj pomáha zákazníkom z mnohých rôznych odvetví pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa najlepších materiálov a technológií pre ich potreby. 

Aplikácia je k dispozícii na bezplatné stiahnutie na adrese:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emerson.branson&hl=de

Apple:

https://itunes.apple.com/ky/app/branson-ultrasonics/id736131903?mt=8Files