Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Semináre
You are here: Home Novinky Semináre

Semináre

Spoločnosť Branson počas celého roka organizuje technické semináre na rôzne témy podľa záujmu zákazníkov, na ktorých informuje účastníkov o najnovších inžinierskych postupoch a koncepciách rôznych technológií a techník z oblastí akými sú „Zváranie plastov“, „Spracovanie potravín”, „Netkané textílie” a to od základov jednotlivých oblastí až po optimalizáciu parametrov ich výrobných procesov. Semináre sa konajú v miestnych pobočkách a v hlavnom riaditeľstve spoločnosti Branson v Dietzenbachu.

There are currently no items in this folder.