Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Seminár – Zváranie infračerveným žiarením
You are here: Home Novinky Semináre Seminár – Zváranie infračerveným žiarením

Seminár – Zváranie infračerveným žiarením

Semináre ponúkame pravidelne na celom svete – podľa výberu v mieste sídla našej firmy alebo priamo na mieste. Ohľadne ďalších podrobností kontaktujte prosím Vašu regionálnu pobočku.

Cieľová skupina pre aplikáciu:

  • pre súčiastky osvetlenia automobilov
  • pre súčiastky v motorovom priestore
  • pre domácnosť
  • v zdravotníctve

 

Obsah:

  • Technológia použitia
  • Technológia žiaričov
  • Nástrojové vybavenie strojov
  • Technológia strojov
Files