Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Filozofia
You are here: Home O spoločnosti Branson Filozofia

Filozofia

S orientáciou na potreby praxe pri súčasnom výraznom investovaní do nového vývoja je naším cieľom zostať svetovým lídrom a popredným expertom v technológii spájania plastov. Chceme len zostať najlepším v našom obore – je to také jednoduché.

"Slúžiť potrebám zákazníkov" – vízia globálneho hráča

S orientáciou na potreby praxe pri súčasnom výraznom investovaní do nového vývoja je naším cieľom zostať svetovým lídrom a popredným expertom v technológii spájania plastov. Chceme len zostať najlepším v našom obore – je to také jednoduché.

Spoločnosť Branson vyvíja, vyrába a obchoduje s množstvom systémov orientovaných na aplikácie spájania plastov ktoré fungujú na rôznych princípoch a ktoré sa osvedčili znovu a znovu v prakticky všetkých oblastiach priemyslu. Ale v dnešnom svete toto nemôže byť všetko. Prvotriedne výrobky sú určite nevyhnutnou podmienkou, ale sami o sebe nie sú viac kľúčovým elementom zaručujúcim trvalý úspech na trhu pre akúkoľvek spoločnosť.

Aby si podnik udržal schopnosť čeliť konkurencii musí uspokojiť potreby svojich zákazníkov pridanou hodnotou. Táto pridaná hodnota predpokladá

  • že my v spoločnosti Branson vlastníme špičkové technické a súhrnné odborné znalosti
  • že naše zameranie sa neobmedzuje len na inžiniersky pohľad
  • a že sa považujeme za viac ako len poskytovateľa služieb a sme schopní pochopiť okolnosti u zákazníka, koncentrovať sa na problém a navrhnúť vhodné riešenie.

Len potom dokážeme vytvoriť prídavnú službu pre nášho zákazníka, ktorý si takto zabezpečí úspech na trhu a výhodnú konkurenčnú pozíciu. V tomto zmysle rozumieme sloganu "Slúžiť potrebám zákazníkov" a interpretujeme citát Oscara Wilde, kde služba nad rámec môže byť porovnávaná len s tým najlepším. A robíme to globálne.

Files