Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Organizácia
You are here: Home O spoločnosti Branson Organizácia

Organizácia

Sme organizačne vedení v obchodnej jednotke pre spájanie materiálov, ktorá obsahuje spájanie plastov, zváranie kovov a systémovú automatizáciu, ako aj špeciálne aplikácie akými sú ultrazvukové krájanie a ultrazvukové spracovanie.

Sme organizačne vedení v obchodnej jednotke pre spájanie materiálov, ktorá obsahuje spájanie plastov, zváranie kovov a systémovú automatizáciu, ako aj špeciálne aplikácie akými sú ultrazvukové krájanie a ultrazvukové spracovanie.

Obsluhujeme tieto obchodné segmenty: 

  • Priemysel spotrebičov
  • Automobilový priemysel
  • Kancelárska a spotrebná elektronika
  • Spracovanie potravín
  • Zdravotnícky priemysel
  • Obalový priemysel a
  • Textilný priemysel

 

Files