Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Technológia
You are here: Home Produkty Rotačné zváranie Technológia

Technológia

Rotačné zváranie je technológiou zvárania termoplastických súčiastok využívajúcou kruhový rotačný pohyb v spojení s vyvodeným tlakom tak, aby došlo k zvareniu dvoch súčiastok dohromady. Vzájomná dosadacia plocha musí byť kruhová. Jedna súčiastka sa udržiava statická v upínacom prípravku zatiaľ čo druhá je roztočená voči nej a pritláčaná uvedeným tlakom. Teplo vygenerované trením medzi týmito dvomi časťami spôsobuje roztavenie plastovej dosadacej plochy a dôjde k vzájomnému prelínaniu materiálov, čím sa vytvorí pevné a hermetické utesnenie.

Spoločnosť Branson informuje o technológii rotačného zvárania

Rotačné zváranie je technológiou zvárania termoplastických súčiastok využívajúcou kruhový rotačný pohyb v spojení s vyvodeným tlakom tak, aby došlo k zvareniu dvoch súčiastok dohromady. Vzájomná dosadacia plocha musí byť kruhová. Jedna súčiastka sa udržiava statická v upínacom prípravku zatiaľ čo druhá je roztočená voči nej a pritláčaná uvedeným tlakom. Teplo vygenerované trením medzi týmito dvomi časťami spôsobuje roztavenie plastovej dosadacej plochy a dôjde k vzájomnému prelínaniu materiálov, čím sa vytvorí pevné a hermetické utesnenie.

Files