Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Špeciálne systémy
You are here: Home Produkty Ultrazvukové zváranie Špeciálne systémy

Špeciálne systémy

Spoločnosť BRANSON vyvinula novú koncepciu pre ultrazvukové zariadenie prispôsobiteľné veľkým dielcom a to tým, že využíva modulárnu technológiu. Takto je možné poskytnúť optimálnu odozvu na narastajúce nároky automobilového priemyslu a jeho dodávateľov.

Spoločnosť BRANSON vyvinula novú koncepciu pre ultrazvukové zariadenie prispôsobiteľné veľkým dielcom  a to tým, že využíva modulárnu technológiu. Takto je možné poskytnúť optimálnu odozvu na narastajúce nároky automobilového priemyslu a jeho dodávateľov.

Zákazníkmi požadované systémy

Rozsah strojov poskytuje šírky medzi 1200 mm a 2500 mm pri štandardnej hĺbke 1200 mm. V prípade zvláštnych požiadaviek možno dodať zariadenia v inom rozmerovom vyhotovení. 

Moduly môžu byť usporiadané paralelne alebo v sérii. Preto je možné pokryť celé spektrum použitia, napríklad panely dverí, nárazníky a prístrojové panely.

Navyše, strojové moduly môžu byť prevádzkované v kombinácii s posuvnými i otočnými stolmi. Toto vybavenie môže byť doplnené aj v neskoršej fáze. Modulárna technológia použitá v koncepcii pre veľké súčiastky vám umožňuje rýchlo a presne vymieňať vrchný a spodný zvárací nástroj za nástroj príslušný k inému výrobku. Takto je možné vykonávať niekoľko aplikácií na jedinom stroji – dokonca aj v malých množstvách ako napríklad pri výrobe náhradných dielov. Toto fyzické oddelenie stroja a nástroja umožňuje dôkladné posúdenie investičných nákladov na strojné vybavenie a nákladov pri výrobe výsledných produktov

Files