Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
 • Procesný ovládač
You are here: Home Produkty Ultrazvukové zváranie Štandardný systém Procesný ovládač

Procesný ovládač

Zariadenie 2000mc net je dobre zaužívaným procesným ovládačom. S jeho možnosťami akými sú komunikácia prostredníctvom sieťovej karty (TC/IP), sériového portu USB a vzdialeným servisným rozhraním TeleService (či už analógovým alebo ISDN), taktiež implementáciou komponentov štandardu Plug-and-Play (pripojenie bez potreby inštalácie ovládačov), ponúka po stránke software i hardware tú najmodernejšiu technológiu

Zariadenie 2000mc net je dobre zaužívaným procesným ovládačom. S jeho možnosťami akými sú komunikácia prostredníctvom sieťovej karty (TC/IP), sériového portu USB a vzdialeným servisným rozhraním TeleService (či už analógovým alebo ISDN), taktiež implementáciou komponentov štandardu Plug-and-Play (pripojenie bez potreby inštalácie ovládačov), ponúka po stránke software i hardware tú najmodernejšiu technológiu.

Kombináciou zváracieho lisu a digitálneho napájacie zdroja predstavuje ideálny systém aj pre náročné zváracie úlohy. 

 • Balík programového vybavenia ovládača ponúka pozoruhodné možnosti: 
 • Súčasné ovládanie činnosti až štyroch zváracích systémov.
 • Zaznamenávanie údajov každého zváracieho procesu a ich zobrazovanie v grafickej podobe.
 • Flexibilita použitia vďaka možnosti exportu, externej úpravy a odosielania parametrov zvárania.

 
Moderné vybavenie integrované ovládača 2000mc net ponúka:

 • Digitálnu technológiu
 • Grafické užívateľské rozhranie a zobrazovanie procesu
 • Možnosť spracovania údajov pomocou štatistického programového balíka
 • Selektívna deaktivácia jednotlivých kanálov 
 • Široký rozsah špeciálnych prvkov a výhod pre používateľa. 


Sú prístupné rozličné možnosti ovládania procesu

 • Modulácia amplitúdy a prítlačnej sily umožňuje ovládať proces spájania
 • Energetický mód – Zváranie s prednastavenou úrovňou energie a monitoring nastaviteľnej prahovej hodnoty.
 • Časový mód – Zváranie s prednastaveným časom a monitoring nastaviteľnej prahovej hodnoty.
 • Mód výkonovej špičky – Zváranie s prednastavenou úrovňou výkonu a monitoring nastaviteľnej prahovej hodnoty.
 • Mód kovového kontaktu – Zváranie po dosiahnutie kovového kontaktu a nastaviteľný čas výdrže.
 • Mód relatívnej vzdialenosti – Dĺžka zvaru je zaznamenaná až po dosiahnutí referenčnej hodnoty – prednastavenej spúšťacej sily.
 • Mód absolútnej vzdialenosti – Je meraný celý zvislý posuv akčného člena fixačného nástroja
 • Voliteľné rampy (krivky priebehu) – Optimalizujú prírastok sily v rámci zváracieho procesu
Files