Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Technológia
You are here: Home Produkty Ultrazvukové zváranie Technológia

Technológia

Ultrazvukové zváranie je rýchlym a ekonomicky výhodným spôsobom spájania plastových dielcov. Je to tiež vynikajúci spôsob montáže výrobkov vysokej kvality a masovej produkcie vyrábaných z plastových materiálov.

Spoločnosť Branson informuje o zváraní pomocou ultrazvuku

Zváranie termoplastických materiálov s použitím ultrazvuku sa stalo rýchlo zaužívanou metódou, vďaka kontinuálne sa vyvíjajúcemu obchodu s plastmi a čistému a jednoduchému použitiu tejto technológie. Zváranie pomocou ultrazvuku umožňuje vytvorenie bezpečného a predovšetkým dlhotrvácneho spojenia rôznych výrobkov. Ide o trvalé spojenie, ktorým stratíme možnosť neskoršej demontáže za účelom opravy.  Takáto možnosť sa však pri bežných spotrebných produktoch s krátkym životným cyklom ani nevyžaduje. Ďalšou dôležitou oblasťou použitia je výroba produktov jednorazového použitia na hygienické účely, napríklad pre potreby medicíny.

 

Od generovania k využitiu ultrazvuku možno rozlíšiť štyri rozdielne fázy:

  1. Elektrické ultrazvukové vibrácie s frekvenčným rozsahom od 20 do 40 kHz sú generované ultrazvukovým generátorom, ktorý je napájaný z bežnej elektrickej siete s 50 Hz striedavým prúdom.
  2. Po pripojení konvertora tento konvertuje vysokofrekvenčné elektrické vibrácie, dodávané z generátora, na mechanické vibrácie – kmitanie, porovnateľné s ultrarýchlymi údermi kladiva.
  3. Konštantná amplitúda na výstupe z konvertora je upravovaná zosilňovačom, v závislosti na potrebách aplikácie.
  4. Napokon nástroj – sonotróda prenáša vysokofrekvenčnú energiu vibrácií na zváraný povrch.

 

Vplyvom vyvodzovanej sily sú uvedené vibrácie premieňané na tepelnú energiu (latentné teplo zvárania) formou trecieho pohybu medzi dotýkajúcimi sa plochami a absorbciou ultrazvukových vĺn: Materiály oboch zváraných častí sa prekrývajú v zóne zvaru a po vychladnutí vytvárajú takmer homogénny spoj. Miera roztavenia materiálu a tým aj výsledná pevnosť vzniknutého zvaru môže byť pozitívne ovplyvnená veľkosťou amplitúdy kmitov alebo profilovacej sily.

Komerčne dostupné ultrazvukové systémy fungujú podľa nasledujúceho princípu: kompaktné jednotky, štandardizované stroje alebo kompletné a špeciálne konštruované koncepcie pre modernú sériovú výrobu. Tento spôsob je rýchly, účinný a ohľaduplný voči životnému prostrediu, nakoľko nevyžaduje žiaden prídavný materiál.

Okrem zvárania povrchov možno ultrazvukový proces použiť na spájanie plechu pretváraním (lemovaním), obrubovanie, bodové zváranie alebo osadzovanie kovových puzdier do materiálu. Ďalšími osvedčenými  možnosťami využitia sú rezanie a hranové utesňovanie termoplastických filmov / tkanín, ako aj bezodpadové krájanie v priemyselnej potravinárskej výrobe

Files