Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Vibračné zváranie
You are here: Home Produkty Vibračné zváranie

Vibračné zváranie

Pri vibračnom zváraní sú zvárané materiály uložené do vzájomného kontaktu a zaťažené tlakom. Vonkajšia sila vo forme vibrácií je následne aplikovaná tak, aby vyvodila vzájomný pohyb medzi týmito časťami a jeho smer je kolmý na smer tlakového zaťaženia. Súčasti kmitajú s relatívne malou amplitúdou výchylky, typicky je to 0.9 mm pri frekvencii kmitania 240 Hz (vysoká frekvencia), alebo 2 mm pri 100 Hz (nízka frekvencia), v rovine spoja.

There are currently no items in this folder.