Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Technológia
You are here: Home Produkty Vibračné zváranie Lineárne vibračné zváranie Technológia

Technológia

Pri lineárnom vibračnom zváraní sú zvárané materiály uložené do vzájomného kontaktu a zaťažené tlakom. Vonkajšia sila vo forme vibrácií je následne aplikovaná tak, aby vyvodila vzájomný pohyb medzi týmito časťami a jeho smer je kolmý na smer tlakového zaťaženia. Súčasti kmitajú s relatívne malou amplitúdou výchylky, typicky je to 0.9 mm pri frekvencii kmitania 240 Hz (vysoká frekvencia), alebo 2 mm pri 100 Hz (nízka frekvencia), v rovine spoja.

Spoločnosť Branson informuje o technológii lineárneho vibračného zvárania

Pri lineárnom vibračnom zváraní sú zvárané materiály uložené do vzájomného kontaktu a zaťažené tlakom. Vonkajšia sila vo forme vibrácií je následne aplikovaná tak, aby vyvodila vzájomný pohyb medzi týmito časťami a jeho smer je kolmý na smer tlakového zaťaženia.  Súčasti kmitajú s relatívne malou amplitúdou výchylky, typicky je to 0.9 mm pri frekvencii kmitania 240 Hz (vysoká frekvencia), alebo 2 mm pri 100 Hz (nízka frekvencia), v rovine spoja.

Typická doba zvárania je 2 až 10 sekúnd čo v konečnom dôsledku tvorí celkový čas cyklu 20 až 45 sekúnd vrátane manipulácie a strojných presunov.

Zváranie lineárnym kmitaním je zaužívanou technikou v automobilovom priemysle a bielej technike. Niekoľko aplikácií ako palubné dosky, dverné panely, vstupné vzduchové potrubia, spevňovacia sieťovina, kávovary, sprchy v umývačkách riadu a bubny práčok sú zvárané zváračkami využívajúcimi lineárne kmitanie od spoločnosti BRANSON.

Lineárne trecie zváranie vyžaduje komplexnejšie strojné vybavenie v porovnaní s ostatnými technikami napr. zváranie za rotácie, ale má výhodu v tom, že umožňuje spájanie súčiastok takmer akéhokoľvek tvaru.

Takmer každý termoplast možno zvárať. Amorfné a spevnené materiály ako Polyamid spevnený skleným vláknom, dokonca aj kombinácie materiálov z termoplastu a vlny alebo textílie.

Files