Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Orbitálne vibračné zváranie
You are here: Home Produkty Vibračné zváranie Orbitálne vibračné zváranie

Orbitálne vibračné zváranie

Pri orbitálnom vibračnom zváraní sú zvárané materiály uložené do vzájomného kontaktu a zaťažené tlakom. Vonkajšia sila vo forme vibrácií je následne aplikovaná tak, aby vyvodila vzájomný pohyb medzi týmito časťami a jeho smer je kolmý na smer tlakového zaťaženia. Súčasti kmitajú s relatívne malou amplitúdou výchylky, typicky je to 0,75 mm pri frekvencii kmitania 200 Hz, v rovine spoja

There are currently no items in this folder.