Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Technológia
You are here: Home Produkty Vibračné zváranie Orbitálne vibračné zváranie Technológia

Technológia

Pri orbitálnom vibračnom zváraní sú zvárané materiály uložené do vzájomného kontaktu a zaťažené tlakom. Vonkajšia sila vo forme vibrácií je následne aplikovaná tak, aby vyvodila vzájomný pohyb medzi týmito časťami a jeho smer je kolmý na smer tlakového zaťaženia. Súčasti kmitajú s relatívne malou amplitúdou výchylky, typicky je to 0,75 mm pri frekvencii kmitania 200 Hz, v rovine spoja.

Spoločnosť Branson informuje o technológii orbitálneho vibračného zvárania

Pri orbitálnom vibračnom zváraní sú zvárané materiály uložené do vzájomného kontaktu a zaťažené tlakom. Vonkajšia sila vo forme vibrácií je následne aplikovaná tak, aby vyvodila vzájomný pohyb medzi týmito časťami a jeho smer je kolmý na smer tlakového zaťaženia.  Súčasti kmitajú s relatívne malou amplitúdou výchylky, typicky je to 0,75 mm pri frekvencii kmitania 200 Hz, v rovine spoja.

Typická doba zvárania je 2 až 8 sekúnd čo v konečnom dôsledku tvorí celkový čas cyklu 20 až 40 sekúnd vrátane manipulácie a strojných presunov.

Zváranie orbitálnym kmitaním je zaužívanou technikou v automobilovom priemysle a bielej technike. Niekoľko aplikácií ako elektronické skrinky, ventily, atramentové náplne do tlačiarní a výrobky bielej techniky sú zvárané zváračkami využívajúcimi kmitanie po dráhe od spoločnosti BRANSON.

Trecie zváranie kmitaním po dráhe - orbite vyžaduje komplexnejšie strojné vybavenie v porovnaní s ostatnými technikami napr. zváranie za rotácie, ale má výhodu v tom, že umožňuje spájanie súčiastok takmer akéhokoľvek tvaru, pokiaľ je oblasť zvaru plochá.

Takmer každý termoplast možno zvárať. Amorfné a spevnené materiály ako Polyamid spevnený skleným vláknom, dokonca aj kombinácie materiálov z termoplastu a vlny alebo textílie.

Files