Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Výrobky
You are here: Home Produkty Vibračné zváranie Orbitálne vibračné zváranie Výrobky

Výrobky

CMT (Riadené Motion Technology) vyvinutá spoločnosťou BRANSON otvára nové možnosti použitia. Týmto je možný akýkoľvek relatívny pohyb jednej plastovej časti voči druhej pevnej, od lineárneho až po pohyb po dráhe. Na základe návrhu spoja možno vybrať najvhodnejší pohyb pre vytvorenie optimalizovaného zvaru.

CMT (Riadené Motion Technology) vyvinutá spoločnosťou BRANSON otvára nové možnosti použitia. Týmto je možný akýkoľvek relatívny pohyb jednej plastovej časti voči druhej pevnej, od lineárneho až po pohyb po dráhe. Na základe návrhu spoja možno vybrať najvhodnejší pohyb pre vytvorenie optimalizovaného zvaru.

Orbitálne kmitanie v kombinácii s procesom predohrevu pomocou infračerveného žiarenia (VIB/IR) vedie k zvýšenej kvalite zvaru a výslednej pevnosti. Kovové fóliové žiariče sú umiestnené na špeciálnej keramike, ktorá je obrysom prispôsobená zvaru, vytvárajú teplo len v oblasti, kde je potrebné. Plasty sú predohriate v oblasti zvaru a kmitanie sa spúšťa až vo fáze čiastočného natavenia, čo prispieva k homogenite samotného zvaru a takmer žiadnemu uvoľňovaniu pevných častíc počas zvárania.

Inovatívny nový PC ovládač VC100, založený na priemyselnom PC s dotykovou obrazovkou a PROFIBUS zbernicou nahradzujúcou klasické PLC, ovláda všetky strojné funkcie i samotný zvárací proces. VC100 ponúka rozsiahle spracovanie údajov, vrátane grafického výstupu v reálnom čase a databázy napr. pre štatistickú analýzu. VC100 je taktiež pripravený na možnosť vzdialeného prístupu (TeleService) pre on-line diagnostiku, podporu a servis.

Files