Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Contoured Infrared Technology (CIT)
You are here: Home Produkty Contoured Infrared Technology - CIT (Zváranie infračerveným žiarením) Contoured Infrared Technology (CIT)

Contoured Infrared Technology (CIT)

IR-80/50 Si je kompaktný zvárací stroj špeciálne navrhnutý pre infračervené zváranie plastových súčiastok strednej veľkosti. Umožňuje výrobu úhľadných a čistých spojov u polymérov s nízkou viskozitou, ktoré je obtiažne dosiahnuť formou konvenčného zvárania pomocou taviaceho telesa vzhľadom na priľnavosť roztaveného materiálu k horúcemu taviacemu elementu. Z tohto dôvodu je IR-80/50 Si je obzvlášť vhodný pri aplikáciách s tepelne vysoko odolnými plastmi v automobilovom, zdravotníckom a elektrickom priemysle. Na druhej strane zas IR-170/80 S je určený na zváranie veľkých komponentov, napríklad prístrojových dosiek automobilov, kde dosahuje požadované pevnosti spojov, krátke doby zváracích cyklov a spĺňa tiež vysoké nároky na vzhľad plastov použitých akostí (napr. PP-LGF, PC/ABS alebo SMA).

IR-80/50 Si je kompaktný zvárací stroj špeciálne navrhnutý pre infračervené zváranie plastových súčiastok strednej veľkosti. Umožňuje výrobu úhľadných a čistých spojov u polymérov s nízkou viskozitou, ktoré je obtiažne dosiahnuť formou konvenčného zvárania pomocou taviaceho telesa vzhľadom na priľnavosť roztaveného materiálu k horúcemu taviacemu elementu.

Z tohto dôvodu je IR-80/50 Si je obzvlášť vhodný pri aplikáciách s tepelne vysoko odolnými plastmi v automobilovom, zdravotníckom a elektrickom priemysle. Na druhej strane zas IR-170/80 S je určený na zváranie veľkých komponentov, napríklad prístrojových dosiek automobilov, kde dosahuje požadované pevnosti spojov, krátke doby zváracích cyklov a spĺňa tiež vysoké nároky na vzhľad plastov použitých akostí (napr. PP-LGF, PC/ABS alebo SMA).

V porovnaní s existujúcou technológiou pohonu umožňuje servopohon infračerveného žiariča a spodnej / vrchnej nástrojovej osi rýchlu, vysoko presnú a flexibilnú kinematiku. Výsledkom toho sú krátke doby výmeny nástrojov a výrazne zlepšená konzistencia a opakovateľnosť výsledkov.

Hlavnými prínosmi sú:

  • Viacosové servopohony pre presný pohyb osí
  • Širokopásmový žiarič vo forme kovovej fólie pre bezkontaktný a konštantný ohrev materiálu
  • Inovatívna metóda ovládania na báze IPC pre umožnenie voľby viacerých funkcií súčasne
  • Dotykový displej pre jednoduchú obsluhu

 

Metóda ovládania na báze IPC – najmodernejšia a komunikatívna technológia

Inovatívna metóda ovládania na báze priemyselného PC (IPC) s programovým vybavením pre ovládanie v reálnom čase PLC a intuitívne užívateľské rozhranie (HMI) ponúka možnosť voľby viacerých funkcií pri ovládaní stroja, vkladanie parametrov a zber údajov. Údaje o procese a stroji možno vyhodnocovať a ovládať v reálnom čase.

Servopohony možno konfigurovať užívateľsky jednoduchým spôsobom pomocou monitora s dotykovým displejom a ovládacím PC. Toto zaisťuje rýchly prístup k dôležitým nastaveným hodnotám akými sú napríklad rýchlosť, poloha osí a zváracie parametre. Požadované úpravy možno vykonať rýchlo a účinne.

Vstavaná sieť a schopnosť vzdialeného prístupu umožňuje infračervenému zváraciemu stroju komunikovať s každým výrobným procesom.

Files