Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Technológia

Technológia

Systémy laserových zostáv spoločnosti Branson využívajú proces nazvaný ako zváranie Simultánnym prenosom infračerveného žiarenia (STTIr). Pri procese prechádza laserové žiarenie jedným plastovým komponentom (transmisný komponent), a energia je absorbovaná priliehajúcim komponentom (absorbčný komponent).

Ako Laserová zostava pracuje?

Systémy laserových zostáv spoločnosti Branson využívajú proces nazvaný ako zváranie Simultánnym prenosom infračerveného žiarenia (STTIr). Pri procese prechádza laserové žiarenie jedným plastovým komponentom (transmisný komponent), a energia je absorbovaná priliehajúcim komponentom (absorbčný komponent). Výsledkom tejto absorbcie je ohrev a tavenie dosadacej plochy súčiastok a pri súčasnej aplikácii kontrolovanej sily zovretia dochádza ku spojeniu častí. Najväčší pokrok v laserovej technológii predstavuje schopnosť osvetliť naraz celú zváranú plochu v porovnaní s ostatnými metódami, ktoré sa spoliehajú na postupné prechádzanie a vytváranie zvarového spoja 

Aplikácie pri ktorých bol laser úspešne využitý zahŕňajú automobilové senzory a ovládacie moduly, zostavy filtrov, elektronické skrinky, zavlažovacie systémy a zdravotnícke výrobky.

Výhody procesu a prínosy

Laser má jednoznačné výhody oproti ostatným metódam zvárania plastov:

  • Kvalita zvaru– Nakoľko tu nevzniká žiaden pohyb medzi zváranými súčiastkami, žiadne budenie ani kmitanie, dochádza k ohrevu a taveniu jedine v oblasti zvaru, čím vznikajú súčiastky s vynikajúcimi kozmetickými vlastnosťami.
  • Minimálne iskrenie a žiadne uvoľňovanie častíc – Preto, že proces možno jednoducho ovládať zmenou výkonu laserového zdroja, je tiež možné presne ovládať spotrebu energie v zvare, čo má za následok menej iskrenia a žiadne uvoľňovanie pevných častíc.
  • Flexibilita dizajnu súčiastok – Táto metóda umožňuje aj trojrozmerné konfigurácie spojov.
  • Možno zvárať aj vopred zostavené súčiastky. Pri niektorých aplikáciách je zásadné umožniť udržanie vnútorných komponentov na mieste počas zváracieho procesu a to bez rizika ich vytlačenia. Táto metóda umožňuje, aby boli súčiastky uložené do stroja v rovnakej polohe a orientácii ako je ich finálna poloha v zostave.
  • Schopnosť zvárania materiálov, ktoré nie sú jednoducho zvariteľné inými spájacími technológiami – Materiály, ktoré boli do dnešnej doby úspešne zvárané zahŕňajú akrylonitril butadién styrén, akryláty, elastomery, polykarbonát, polypropylén, polystyrén, polyetylén vysokej hustoty, polyetylén nízkej hustoty, polyetylén tereftalát glykol a nylon. Táto metóda je tiež účinná pri niektorých odlišných materiálových kombináciách.
  • Rýchly a flexibilný – Ideálny pre veľkoobjemové aplikácie; typický zvárací cyklus sa pohybuje v časovom rozsahu od 1 do 5 sekúnd.
Files