Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
 • Výrobky
You are here: Home Produkty Zváranie taviacim telesom Výrobky

Výrobky

Zváracie systémy s taviacim telesom spoločnosti Branson majú kompaktný dizajn a ponúkajú užívateľovi mnoho výhod. Vysokokvalitné spájanie plastových súčiastok je dosahované rýchlo a v širokom rozsahu aplikácií a akákoľvek odchýlka od tolerancií formy je v priebehu zváracieho procesu naprávaná.

Zváracie systémy s taviacim telesom spoločnosti Branson majú kompaktný dizajn a ponúkajú užívateľovi mnoho výhod. Vysokokvalitné spájanie plastových súčiastok je dosahované rýchlo a v širokom rozsahu aplikácií a akákoľvek odchýlka od tolerancií formy je v priebehu zváracieho procesu naprávaná.

Modulárna konštrukcia umožňuje vytvorenie množstva kombinácií, ktoré vyhovejú všetkým požiadavkám.
Systémy sú jednoducho integrovateľné do prostredia automatizovanej výroby.

 

Východy technológie zvárania taviacim telesom

 • Minimum nepodarkov vďaka opakovateľnosti zvaru
 • Precízne ovládanie procesu zaisťuje vysokokvalitné spoje, dokonca aj pri súčiastkách tenkostenných alebo s premenlivou hrúbkou steny
 • Len veľmi málo obmedzení čo do veľkosti súčiastok a ich geometrie
 • Presné ovládanie parametrov umožňuje spájanie aj tých najcitlivejších súčiastok
 • Môže byť zváraná väčšina termoplastov a v niektorých prípadoch možno dokonca úspešne spájať aj súčiastky z rozdielnych materiálov s podobnou teplotou tavenia

 

Charakteristika štandardného systému

 • Modulárny rám stroja zaisťuje možnosť integrácie rôznych predných modulov – moduly širších, hlbších alebo indexových stolov – taktiež v prípade budúcej potreby zmeny
 • Krátke časy cyklov vďaka súčasnému pohybu vrchného a spodného nástroja; systém rýchlej výmeny nástroja v spojení s predohrievacou stanicou nástrojov
 • Vysoká akosť dosahovaná veľmi presným vedením vrchného a spodného nástroja  ako aj ohrievacieho elementu
 • Dlhá životnosť vďaka hydraulickému odpruženiu všetkých pohyblivých častí
 • Bezpečná prevádzka formou automatického predného nakladacieho otvoru a bezpečnostná zdrž zaisťujúca vrchný nástroj
 • Ovládací panel uložený na otočnom ramene pre voľné otáčanie
 • Ovládanie teploty s digitálnym zobrazovaním odchýlky
 • Ovládací panel: Štandardný Siemens PLC

 

Model *

HP60/40

HP60/40-L

HP60/40-D

HP60/40-T

Najväčší prípustný rozmer súčiastky

Šírka (mm)

Hĺbka (mm)

 

620

420

 

620

420

 

1300

540

 

620

420

Využiteľný povrch ohrievacieho elementu (mm)

600 x 400

600 x 400

600 x 520

600 x 400

Najväčšia prípustná výška súčiastky nad /pod (mm) **

350

350

350

350

Najvyššia pracovná teplota kontaktného procesu (°C)

400

400

400

400

Predné moduly

Štandardná verzia

Širšia verzia

Hlbšia verzia

Verzia s indexovým stolom

* sú možné aj kombinácie   ** v závislosti na obryse

Files