Personal tools

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
  • Podpora aplikácií
You are here: Home Služby Podpora aplikácií

Podpora aplikácií

Chceme splniť trvalo rastúce požiadavky kľúčových odvetví priemyslu a jeho dodávateľov. Pomocou PlasticsJoiningConsulting ponúka spoločnosť Branson súhrn služieb ktoré zákazníkom poskytnú globálnu podporu pri vývoji a zvládaní procesov spájania. Toto predstavuje spoľahlivé konzultácie pre užívateľa na všetkých úrovniach vývoja komponentov až po asistenciu počas spúšťania výroby. Tieto odborné znalosti pomáhajú užívateľovi udržiavať náklady pod kontrolou – čo je dôležitý faktor v konkurenčnom boji.

Chceme splniť trvalo rastúce požiadavky kľúčových odvetví priemyslu a jeho dodávateľov. Pomocou PlasticsJoiningConsulting ponúka spoločnosť Branson súhrn služieb ktoré zákazníkom poskytnú globálnu podporu pri vývoji a zvládaní procesov spájania. Toto predstavuje spoľahlivé konzultácie pre užívateľa na všetkých úrovniach vývoja komponentov až po asistenciu počas spúšťania výroby. Tieto odborné znalosti pomáhajú užívateľovi udržiavať náklady pod kontrolou – čo je dôležitý faktor v konkurenčnom boji.

Spoločnosť Branson poskytuje základňu so svojim systémom TeleService a to nielen pre podporu našich systémov príslušnou dokumentáciou alebo v prípade nesprávnej funkcie v globálnej sieti, ale aj pre podporu našich zákazníkov vo forme konzultácií v reálnom čase – pokiaľ je to nevyhnutné aj videokonzultácií.

Spoločnosť Branson disponuje laboratóriami pre aplikácie vo všetkých svojich aktuálnych strediskách. Naši špecialisti pre aplikácie sú schopní vyvinúť a posúdiť pre zákazníkov špecifické zváracie procesy využívajúc rôzne druhy strojov pre zváranie plastov (ultrazvukové, vibračné, infračervené, s taviacim telesom, rotačné a laserové).

Vývoj procesu

Spolu s vami vyvinie spoločnosť Branson optimálny zvárací proces; od prvých skúšok spájania / zvárania až po inštaláciu a spustenie výroby. Pre skúšky spájania / zvárania v našom laboratóriu pre aplikácie, prosím kontaktujte vášho Účtovného manažéra alebo nám pošlite vyplnenú analýzu požiadaviek.

Podpora procesu

Radi by ste zmenili alebo optimalizovali váš zvárací proces? Procesní inžinieri spoločnosti Branson vám poskytnú kvalifikovanú podporu.

Tréning a workshopy

V rámci seminárov a workshopov zameraných na spájanie plastov vám dáva spoločnosť Branson k dispozícii svoje know-how a technické centrá.

Files